Hardware Products - Development KIT
rfid-readerwriter
SL Giá
1 325,000đ
10 308,750đ
100 286,000đ
500 273,000đ
Qty
325,000đ
stm32f1-easy
SL Giá
1 400,000đ
10 380,000đ
25 360,000đ
50 340,000đ
Qty
400,000đ
rfid-cr95hf-easy
SL Giá
1 175,000đ
10 166,250đ
100 157,500đ
250 148,750đ
500 140,000đ
Qty
175,000đ
rfid-rc522
SL Giá
1 95,000đ
25 90,250đ
50 85,500đ
100 80,750đ
500 76,000đ
Qty
95,000đ
esp8266
ESP8266
WiFi Serial Transceiver Module ESP8266
View more
Mã Sản phẩm: ESP8266
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 85,000đ
10 80,750đ
25 76,500đ
50 72,250đ
Qty
85,000đ
gps-max-7-easy
SL Giá
1 500,000đ
10 475,000đ
25 450,000đ
50 425,000đ
Qty
500,000đ
gps-l70-easy-r2
SL Giá
1 500,000đ
10 475,000đ
25 450,000đ
50 425,000đ
Qty
500,000đ
gps-l80-easy
SL Giá
1 550,000đ
10 495,000đ
50 467,500đ
100 440,000đ
Qty
550,000đ
gsmgprs-m95-easy
SL Giá
1 580,000đ
10 551,000đ
25 522,000đ
50 493,000đ
Qty
580,000đ
gsmgprs-sim900a-easy
SL Giá
1 550,000đ
10 522,500đ
25 495,000đ
50 467,500đ
Qty
550,000đ
sg8v1-easy
SL Giá
1 500,000đ
10 450,000đ
50 425,000đ
100 400,000đ
Qty
500,000đ
pic-easy-r2
SL Giá
1 500,000đ
10 450,000đ
50 425,000đ
100 400,000đ
Qty
500,000đ
pic-easy-r1
SL Giá
1 300,000đ
10 270,000đ
50 255,000đ
100+ 240,000đ
Qty
300,000đ
arduino-uno-easy-shield
SL Giá
1 100,000đ
10 90,000đ
50 85,000đ
100 80,000đ
Qty
100,000đ
arduino-mega2560-r3
Arduino Mega2560 R3
Arduino Mega2560 Rev3 (ATmega2560 MCU)
View more
Mã Sản phẩm: ARDUINO.MEGA2560.R3
Nhà sản xuất: 25
SL Giá
1 310,000đ
10 305,000đ
50 300,000đ
100 295,000đ
Qty
310,000đ
arduino-uno-r3
Arduino UNO R3
Arduino Uno Rev.3 (ATmega328P MCU)
View more
Mã Sản phẩm: Arduino UNO R3
Nhà sản xuất: 25
SL Giá
1 215,000đ
10 210,000đ
50 205,000đ
100 200,000đ
Qty
215,000đ
GSM / GPRS / 3G / GPS and Antenna Module
gsmgprsgnss-mc60
GSM/GPRS/GNSS - MC60
MC60 QUAD-BAND GSM/GPRS/GNSS MODULE
View more
Mã Sản phẩm: MC60CA-04-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1+
Qty
Call
gsmgprs-m66
GSM/GPRS - M66
M66 QUAD-BAND GSM/GPRS MODULE
View more
Mã Sản phẩm: M66FA-04-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1 210,000đ
25 199,500đ
100 189,000đ
500 178,500đ
Qty
210,000đ
gnss-l76
GNSS L76
33 tracking/99 acquisition channel GNSS
View more
Mã Sản phẩm: L76-M33
Nhà sản xuất: 52
SL Giá
1 210,000đ
25 199,500đ
100 189,000đ
500 178,500đ
Qty
210,000đ
gsmgprs-m95
GSM/GPRS - M95
Quad-Band 850/900/1800/1900MHz
View more
Mã Sản phẩm: M95FA-03-STD
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1 195,000đ
50 185,250đ
100 179,400đ
500 171,600đ
Qty
195,000đ
gps-l70
GPS - L70
22 tracking/66 acquisition-channel GPS receiver
View more
Mã Sản phẩm: L70B-M39
Nhà sản xuất: 52
SL Giá
1 185,000đ
25 175,750đ
100 166,500đ
500 157,250đ
Qty
185,000đ
gps-l80
SL Giá
1 210,000đ
25 199,500đ
100 189,000đ
500 178,500đ
Qty
210,000đ
gps-l70-r
SL Giá
1 180,000đ
25 171,000đ
100 162,000đ
500 153,000đ
Qty
180,000đ
gsm-pifa-antenna-jpa892
GSM PIFA antenna JPA892
Frequency: 824 to 960 and 1700 to 2170MHz
View more
Mã Sản phẩm: JPA892-1935A
Nhà sản xuất: 73
SL Giá
1 140,000đ
25 133,000đ
50 126,000đ
100 119,000đ
500+ 112,000đ
Qty
140,000đ
gps-active-antenna-jca001
SL Giá
1 85,000đ
50 82,450đ
100 79,900đ
500 76,500đ
Qty
85,000đ
gps-active-antenna-jca004
SL Giá
1 80,000đ
50 76,000đ
100 70,000đ
500 68,000đ
Qty
80,000đ
gps-glonass-antenna-jcl001
SL Giá
1 120,000đ
25 114,000đ
100 108,000đ
250 102,000đ
500+ 96,000đ
Qty
120,000đ
gsm-antenna-jcg017
GSM Antenna JCG017
Frequency Range 824~960/1710~2170
View more
Mã Sản phẩm: JCG017
Nhà sản xuất: 73
SL Giá
1 50,000đ
25 47,500đ
50 45,000đ
100 42,500đ
500+ 40,000đ
Qty
50,000đ

FEATURED MANUFACTURERS