open-tracker
SL Giá
1+
Qty
Call
gsm-evb-kit
GSM-EVB-KIT
Development kit GSM M10/M12/M72/M75/M95
View more
Mã Sản phẩm: GSM-EVB-KIT
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1
10
50
100
Qty
Call
l70evb-kit
L70EVB-KIT
Development kit GPS L70
View more
Mã Sản phẩm: L70EVB-KIT
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1
10
50
100
Qty
Call
l80evb-kit
L80EVB-KIT
Development kit GPS L80
View more
Mã Sản phẩm: L80EVB-KIT
Nhà sản xuất: Quectel
SL Giá
1
10
50
100
Qty
Call
arduino-mega2560-r3
Arduino Mega2560 R3
Arduino Mega2560 Rev3 (ATmega2560 MCU)
View more
Mã Sản phẩm: ARDUINO.MEGA2560.R3
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 310,000đ
10 305,000đ
50 300,000đ
100 295,000đ
Qty
310,000đ
w5100_shield
W5100_Shield
W5100 Ethernet Shield for Arduino
View more
Mã Sản phẩm: W5100_Shield
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 185,000đ
10 180,000đ
50 175,000đ
100 170,000đ
Qty
185,000đ
arduino-uno-r3
Arduino UNO R3
Arduino Uno Rev.3 (ATmega328P MCU)
View more
Mã Sản phẩm: Arduino UNO R3
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 215,000đ
10 210,000đ
50 205,000đ
100 200,000đ
Qty
215,000đ
arduino-due-r3
Arduino Due R3
Arduino Due Rev3 (Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3)
View more
Mã Sản phẩm: Arduino Due R3
Nhà sản xuất: China
SL Giá
1 455,000đ
10 450,000đ
50 445,000đ
100 440,000đ
Qty
455,000đ
arduino-leonardo-r3b
Arduino Leonardo R3B
Arduino Leonardo Rev3B ( ATmega32u4 MCU)
View more
Mã Sản phẩm: Arduino Leonardo R3B
Nhà sản xuất:
SL Giá
1 215,000đ
10 210,000đ
50 205,000đ
100 200,000đ
Qty
215,000đ
stm32f3-discovery
STM32F3-Discovery
Discovery kit for STM32 F3 series
View more
Mã Sản phẩm: STM32F3-Discovery
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 390,000đ
10 385,000đ
25 380,000đ
50 375,000đ
100+ 370,000đ
Qty
390,000đ
stm8s-discovery
STM8S-Discovery
EVAL KIT STM8S DISCOVERY
View more
Mã Sản phẩm: STM8S-Discovery
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 325,000đ
10 320,000đ
25 315,000đ
50 310,000đ
Qty
325,000đ
32f429idiscovery
32F429IDISCOVERY
Discovery kit for STM32 F429/439 lines
View more
Mã Sản phẩm: 32F429IDISCOVERY
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 995,000đ
10 990,000đ
25 985,000đ
50 980,000đ
Qty
995,000đ
stm32f4-discovery
STM32F4-Discovery
Discovery kit for STM32 F4 series
View more
Mã Sản phẩm: STM32F4-Discovery
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 430,000đ
10 425,000đ
25 420,000đ
50 415,000đ
Qty
430,000đ
stm8l-discovery
STM8L-DISCOVERY
BOARD EVALUATION STM8L15X
View more
Mã Sản phẩm: STM8L-DISCOVERY
Nhà sản xuất: STMicroelectronics
SL Giá
1 405,000đ
10 400,000đ
25 395,000đ
50 390,000đ
Qty
405,000đ
beaglebone-black
SL Giá
1 1,410,000đ
5 1,400,000đ
10 1,390,000đ
25 1,380,000đ
50+ 1,370,000đ
Qty
1,410,000đ
raspberry-pi-model-b
SL Giá
1 990,000đ
5 970,000đ
10 950,000đ
25 930,000đ
50+ 910,000đ
Qty
990,000đ
cubieboard-a10
Cubieboard A10
Allwinner A10 based developer board
View more
Mã Sản phẩm: Cubieboard-A10
Nhà sản xuất: Cubieboard.org
SL Giá
1 1,450,000đ
5 1,410,000đ
10 1,370,000đ
25 1,330,000đ
50+ 1,290,000đ
Qty
1,450,000đ
cubieboard-a20
SL Giá
1 1,700,000đ
5 1,660,000đ
10 1,620,000đ
25 1,580,000đ
50+ 1,540,000đ
Qty
1,700,000đ
cubietruck-a20
SL Giá
1+
Qty
Call