Arduino UNO extension shield with 2 ATCBus host socket

Arduino UNO Easy Shield

7996 views
 


 • Tương thích với các board Arduino UNO

 • Hỗ trợ 2 ATCBus host socket

 • Switch chọn cho phép nạp chương trình khi đang cắm board thiết bị

 • Tăng dòng tải cho điện áp 3.3V lên đến 1A

 • Kích thước: 73 x 53 mm

 • Hỗ trợ thư viện thiết kế cho Altium, Eagle, Orcad

 • Hỗ trợ code example Arduino UNO

Tính năng nổi bật
 
 • Tương thích với các board Arduino UNO
 • Hỗ trợ 2 ATCBus host socket
 • Switch chọn cho phép nạp chương trình khi đang cắm board thiết bị
 • Tăng dòng tải cho điện áp 3.3V lên đến 1A
 • Kích thước: 73 x 53 mm
 • Hỗ trợ thư viện thiết kế cho Altium, Eagle, Orcad
 • Hỗ trợ code example Arduino UNO
Chi tiết

 

1.    Giới thiệu board Arduino UNO Easy Shield    

    Arduino UNO Easy Shield là một board mở rộng cho Arduino UNO và những board tương thích với Arduino. Sản phẩm hỗ trợ 2 ATCBus socket cho phép người dùng kết nối những Easy Board với Arduino UNO một cách nhanh chóng và dễ dàng để thực hiện các ứng dụng như: GSM, GPS, Wifi, Bluetooth,...Ngoài ra, Shield có hỗ trợ Switch cho phép nạp chương trình cho Arduino mà không cần phải tháo board thiết bị đang lắp trên Shield. Bên cạnh đó, với kích thước tương đương với Arduino UNO, ngõ ra dữ liệu tiện dụng, Arduino UNO Easy Shield mang lại những cảm hứng tinh tế khi kết hợp Arduino và Easy Board.

 

2.    Sơ đồ thiết kế Arduino UNO Easy Shield

 

3.    Tính năng của Arduino UNO Easy Shield

 

-        Nguồn cấp cho Arduino UNO Easy Shield được cấp từ các chân Power của board Arduino UNO.

-        Trên Arduino UNO Easy Shield được tích hợp IC AMS1117-3.3 ổn định điện áp 3.3V lấy từ điện áp ngõ vào Vin và có thể nâng dòng tải cho mức điện áp này lên đến 1A giúp board Arduino thực hiện một số ứng dụng cần dòng cao ở mức 3.3V.

-        Sản phẩm hỗ trợ 2 ATCBus socket với các chân chức năng như: UART, SPI, I2C, I/O,… tối ưu tất cả tài nguyên của board Arduino

    Sản phẩm tích hợp một Switch chọn giữa chế độ nạp chương trình cho vi điều khiển Atmega128 trên Arduino và chế độ sử dụng UART

 • Khi cần nạp chương trình cho Arduino, người dùng gạt Switch sang vị trí số 1 (PROG).
 • Khi cần sử dụng chân UART của Arduino để chạy ứng dụng thì người dùng gạt Switch sang vị trí số 2 (UART).

    Với Arduino UNO Easy Shield người dùng có thể kết nối Arduino UNO với tất cả các Easy board để thực hiện các ứng dụng như: GSM, GPS, Wifi, Bluetooth,…

 

 

4.    Kích thước của Arduino UNO Easy Shield

 

5. Ứng dụng demo

 

Ứng dụng demo điều khiển thiết bị qua GSM sử dụng Arduino UNO Easy Shield


 

 Ứng dụng định vị tọa độ GPS và hiển thị tọa độ lên Google Map sử dụng Arduino UNO Easy Shield

 

 

Bảng giá

Quantity Unit Price Extended Price
1 100,000đ 100,000đ
10 90,000đ 900,000đ
50 85,000đ 4,250,000đ
100 80,000đ 8,000,000đ
Vui lòng nhập chính xác Email
Bạn chưa nhập nội dung bình luận!
Nội dung bình luận quá ngắn!
Nội dung bình luận quá dài!
Bạn không thể viết lời bình liên tục!

Sản phẩm liên quan